Polityka Prywatności

    Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są do odpowiadania na zapytania. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uznanych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usługi i jej realizację.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Marczewscy Zbigniew Marczewski 

21-010 Łęczna ul. Obrońców Pokoju 4
Tel. 507 862 102 biuro@marczewscy.com

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poóźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.